Komunikat Dyrektora

Zajęcia w Przedszkolu w Oborze z powodu choroby personelu zostają zawieszone do 19 kwietnia (piątek) 2019 roku.

Dyżur opiekuńczy pełni świetlica w Szkole Podstawowej w Zdziechowie od godz. 8.00 do 13.00.

Komunikat

Egzamin ósmoklasity odbędzie się zgodnie z planem:

 

15, 16 i 17 kwietnia 2019 r, o godz. 9.00.

 

Obecność uczniów klasy 8 w szkole   

  w dniach egzaminu obowiązkowa o godz. 8.30.

 

Autobus rano do szkoły według codziennego rozkładu.

 

Odwóz :  

poniedziałek:  autobus – 11.15

wtorek i środa : autobus – 10.50 

 

 

Komunikat

Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem:

 

10, 11 i 12 kwietnia 2019 r

 

Obecność uczniów klasy III gimnazjum w szkole w dniu egzaminu obowiązkowa o godz. 8.30.

 

 

 

Autobus rano do szkoły według codziennego rozkładu.

 

Odwóz około 13.00.

 

Uwaga Rodzice!

W związku z planowaną Akcją strajkową od dnia 8.04. 2019 r do odwołania zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńcze zostają zawieszone!!!

Rodzice  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej  proszeni są o pilny kontakt w sekretariacie szkoły.

Informacja

Dnia 5 kwietnia o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej w Zdziechowie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób, które chcą nauczyć się grać w szachy.

Czytaj więcej

Lokalni herosi

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie przy współdziałaniu z lokalnym Przedsiębiorcą – Sklep ABC ,,ŁUKASZ”uczestniczyła w konkursie grantowym ogłoszonym przez EUROCASH pod hasłem „Lokalni herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”.

Czytaj więcej

Przyroda z klasą

Klasa II b w tym roku szkolnym uczestniczy pod kierunkiem wychowawcy p. Iwony Zbyszewskiej, w ogólnopolskim projekcie przyrodniczym pod hasłem ,,Przyroda z klasą”.

Czytaj więcej

Warsztaty kulinarne w kl. 2b

Dnia 8 marca w kl. II b odbyły się podczas zajęć warsztaty kulinarne przygotowane przez mamy z Klasowej Rady Rodziców tj. p. M. Kamińską oraz p. B. Klimowicz.

Czytaj więcej

Konkurs Zuch

Dnia 27 lutego br., uczniowie z klasy 2b: J. Alwin, O. Dańków, J. Frankiewicz, M. Grzybowska, J. Kamińska, A. Kotecka, Z. Kusa, L. Mazur orazK. Woźniak wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,ZUCH” dla edukacji wczesnoszkolnej.

Czytaj więcej

Uwaga Rodzice

Ogłoszenie dotyczące zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowiepoprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

OGŁOSZENIE

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Gnieznouchwały Nr VI/44/2018z dnia 28lutego 2019roku o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, Wójt Gminy Gniezno  zawiadamia o zamiarze utworzenia filii w Modliszewku i przyporządkowaniu jej organizacyjnie Szkole Podstawowej im.Powstańców Wielkopolskich 2018/19 w Zdziechowie,wypełniając tym obowiązek wynikający z art 89 ust. 1i 9ustawy z dnia 14grudnia2016r. Prawo oświatowe.

Treśćwyżej wymienionej uchwałydostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Gniezno pod adresemhttp://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/stanowienie-prawa-lokalnego/kadencja-viii/sesja-vi-28.02.2019.html

WÓJT  GMINY   GNIEZNO 

 MariaSuplicka

Gniezno, 28 lutego 2019 roku