Zdziechowa

Uwaga Rodzice

 

Stanowisko organu prowadzącego na okoliczność uruchomienia funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rząd zdecydował o tym, że z dniem 6 maja 2020r. zdejmuje odgórny zakaz funkcjonowania żłobków
i przedszkoli. Główny inspektor sanitarny wydał wytyczne w zakresie możliwości funkcjonowania tych placówek. Samorząd ma prawo decydować, w jaki sposób te regulacje będzie przyjmował i jak na obszarze gminy przywracanie funkcjonowania przedszkoli będzie dokładnie wyglądało. Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Gniezno oraz pozytywna rekomendacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie pozwala podjąć przygotowania do uruchomienia z dniem 11 maja 2020r. przedszkoli na obszarze Gminy Gniezno.

Organ prowadzący oczekuje od dyrektorów placówek podjęcia działań, które zapoczątkują proces powrotu do „normalności”. W ramach przygotowań dyrektorzy placówek winni: kontaktować się
z rodzicami, egzekwować oświadczenia od rodziców o stanie zdrowia dziecka i środowiska, w którym dziecko przebywa oraz podjąć inne działania, które pomogą określić liczbę dzieci powracających do przedszkola. Podjęte działania mają przede wszystkim pomóc rodzicom, którzy pracują w sposób ciągły w walce z epidemią (służby mundurowe, medyczne) a także tym którzy muszą powrócić do pracy aby ją utrzymać, oraz tym którzy poszukują pracy ponieważ utracili zatrudnienie z chwilą ogłoszenia pandemii.

Priorytetem podejmowanych działań musi być stworzenie możliwie bezpiecznych pod względem epidemiologicznym warunków powrotu do prowadzenia zajęć. Powiatowy Inspektorat SANEPID-u
w Gnieźnie służy w tym względzie radą i pomocą. Zachęcamy nasze placówki do współpracy
i korzystania ze wsparcia specjalistów. Gmina wyposaży placówki w „startowe” pakiety ochronne,
w skład których wejdą: rękawice, maseczki oraz płyny do dezynfekcji oraz odkażania. Wójt Gminy zleciła Panu Krystianowi Pietruszczakowi, inspektorowi ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego wsparcie i współpracę z dyrektorami gminnych placówek w przygotowaniach do uruchomienia przedszkoli(dane kontaktowe do p. Krystiana Pietruszczaka:506 170 520).

Podejmując działania zmierzające do uruchomienia placówek należy stosować się do:

– wytycznych przeciwepidemicznych Głównego lnspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej {Dz. U. z 2019 r.
poz. 59,oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

(http://gcuw.idsl.pl/pliki/aktuall/komaktu/2020/covid_19/wyt_GIS_przedsz_20200430.pdf)

– wytycznych GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli)

 

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Informacja Dyrektora

Szanowni Państwo!
 
Istnieje możliwość wypożyczenia dwóch laptopów dla uczniów lub nauczycieli. Jeżeli istnieje taka potrzeba proszę zgłosić się w piątek ( 24.04.2020r ) do szkoły po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem tel. 507 723 491. 
 
Tomasz Kropidłowski

Uwaga!

NOWA SZKOŁA – NOWY SZTANDAR

 KOCHANI RODZICE, ZNAJOMI, SYMPATYCY NASZEJ SZKOŁY!

 

Przy współpracy Rady Rodziców rozpoczęliśmy działania związane z pozyskaniem funduszy na zakup repliki sztandaru dla naszej szkoły.

Dyrekcja, nauczyciele, społeczność uczniowska oraz pracownicy szkoły zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości wspomogli Państwo nasze działania poprzez zakup cegiełek fundatorskich. Kwota wpłaty jest dowolna, każda z wdzięcznością przyjęta. Dzięki temu będą Państwo fundatorami sztandaru.

Prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców podane na cegiełce:  18 1020 4115 0000 9802 0175 9133

W obecnej sytuacji pandemii, możemy Państwu zaoferować tylko cegiełkę wirtualną. Zapewniamy jednak, że gdy sytuacja się unormuje, na pewno ją Państwo otrzymają.

Komunikat

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Informujemy, że w dniach od 9 do 14 kwietnia br., w szkole będzie trwać przerwa świąteczna. W czwartek 9 kwietnia i piątek 10 kwietnia szkoła nie będzie prowadzić zajęć edukacyjnych w formie zdalnego nauczania.

Komunikat w sprawie rekrutacji

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do naszej szkoły powinni to zgłosić telefonicznie( nr: 507-723-491) bądź mailowo: zdziechowa@wp.pl.

Za pośrednictwem sekretariatu szkoły rodzice otrzymają wnioski ucznia do wydruku.

Komunikat

Szanowni Państwo !

 W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem na teren placówki nie wpuszczamy osób nieuprawnionych ( osób z zewnątrz ).

W sprawach pilnych proszę kontaktować się pod nr tel. 507 723 491 lub drogą elektroniczna : zdziechowa@wp.pl.

Sekretariat czynny od godz. 9.00 do 12.00

Uwaga uczniowie!!!

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  nauczyciele  w najbliższym czasie  będą wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.

Szczególną  opieką otoczymy uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. 

Materiały z poszczególnych przedmiotów zamieszczone zostaną na szkolnej stronie facebook. Prosimy o zapoznanie się z zadaniami.

 

Komunikat Wójt Gminy Gniezna

Szanowni Państwo,

szkoły, przedszkola w Gminie Gniezno zostaną zamknięte od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych podjęta zostaje w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców tak, aby maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie ma powodów do paniki, ale lepiej prowadzić działania zapobiegawcze i potraktować sprawy poważnie. Należy  pamiętać, że okres wyłączenia dzieci z uczęszczania do szkół, przedszkoli ma charakter kwarantanny i w tym czasie dzieci nie powinny prowadzić  aktywności, która mogłaby spowodować wzrost ryzyka zakażeń.

Apeluję, aby w czwartek tj. 12 marca 2020 r. oraz w piątek tj. 13 marca 2020 r. w miarę możliwości nie posyłać dzieci do szkół i przedszkoli. W tych dwóch dniach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze.

W przypadku zamknięcia szkoły bądź przedszkola rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem mogą starać się o uzyskanie zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom posiadającym dzieci w wieku do 8 roku życia, które uczęszczają do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i w wieku do 14 roku życia w przypadku dzieci chorych. Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Zasiłek opiekuńczy przysługuje mamie lub tacie.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy u swojego płatnika złożyć:

– oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,

– wniosek o zasiłek na druk Z-15a dostępny na: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Maria Suplicka

Wójt Gminy Gniezno

 

Uwaga!!!

Informujemy, że od czwartku 12.03.2020r  zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole!!!

Jeśli rodzice nie mają co zrobić z dziećmi w czwartek i piątek, mogą zostawić je w placówce.

Nie będą jednak prowadzone zajęcia .

W czwartek i piątek będzie zorganizowany dyżur w świetlicy od 7.30 do 14.30.

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach
16.03 – 25.03.     szkoła będzie zamknięta!!!

 

 

Uwaga!

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej
dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. Czytaj więcej