Dzienne Archiwa: 12 marca 2020

Komunikat Wójt Gminy Gniezna

Szanowni Państwo,

szkoły, przedszkola w Gminie Gniezno zostaną zamknięte od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020r. Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych podjęta zostaje w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców tak, aby maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie ma powodów do paniki, ale lepiej prowadzić działania zapobiegawcze i potraktować sprawy poważnie. Należy  pamiętać, że okres wyłączenia dzieci z uczęszczania do szkół, przedszkoli ma charakter kwarantanny i w tym czasie dzieci nie powinny prowadzić  aktywności, która mogłaby spowodować wzrost ryzyka zakażeń.

Apeluję, aby w czwartek tj. 12 marca 2020 r. oraz w piątek tj. 13 marca 2020 r. w miarę możliwości nie posyłać dzieci do szkół i przedszkoli. W tych dwóch dniach nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie opiekuńcze.

W przypadku zamknięcia szkoły bądź przedszkola rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem mogą starać się o uzyskanie zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom posiadającym dzieci w wieku do 8 roku życia, które uczęszczają do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i w wieku do 14 roku życia w przypadku dzieci chorych. Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Zasiłek opiekuńczy przysługuje mamie lub tacie.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy u swojego płatnika złożyć:

– oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,

– wniosek o zasiłek na druk Z-15a dostępny na: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Maria Suplicka

Wójt Gminy Gniezno