Udział w projekcie: „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno”

Pszczoły są najważniejszymi zapylaczami większości roślin kwiatowych – zapylają 80 % roślin i odpowiadają za 40 % pożywienia człowieka.

Niestety, w ostatnich latach nastąpił dramatyczny spadek liczebności dzikich pszczół
i trzmieli, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Dlatego też wzrasta znaczenie ochrony ich populacji, zarówno w ekosystemach naturalnych jak i zmienionych przez człowieka.

W związku z tym uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie ,, Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno” . Projekt ma na celu poznanie sposobów zapobiegania wymieraniu pszczół i trzmieli oraz wdrażanie  działań przyczyniających się do wzrostu ich liczebności.

7 uczniów z klas I – III gimnazjum wzięło udział w warsztatach terenowych w Lądzie. podczas których, poszerzyli swoją wiedzę o biologii w/w owadów oraz zdobyli podstawowe umiejętności związane z budową konstrukcji zasiedlających dla pszczół i trzmieli.

W grudniu, pod kierunkiem nauczyciela biologii, uczniowie uczestniczący w zajęciach w Lądzie podzielili się zdobytą wiedzą z koleżankami i kolegami z kl. I i II gimnazjum.
Dalsze etapy projektu w miesiącach wiosennych.

PC160014PC160016PC160019PC210021PC210022

Dodaj komentarz