Pasowanie na czytelnika biblioteki

U dzieci rozpoczynających naukę w szkole ważne jest zarówno kształcenie umiejętności czytania jak
i stopniowe wprowadzenie najmłodszych odbiorców w ciekawy świat literatury. Jest to też moment przełomowy dla rozwoju zainteresowań czytelniczych, ponieważ u ucznia, u którego wystąpią trudności w opanowaniu techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem, a co za tym idzie niepowodzenia szkolne, może nastąpić trwały uraz do czytelnictwa. Dlatego w naszej szkole podjęto zadania mające na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u najmłodszych uczniów i wprowadzono szkolny program czytelniczy pt. ,,Spotkania z literatura dla dzieci”. Autorami programu są: p. I. Zbyszewska, p. S. Gniewoski, p. T. Pawłowski.
W ramach realizacji tego programu, dnia 5 stycznia odbyło się pasowanie uczniów klasy 1 A i B SP na ,,Czytelnika biblioteki szkolnej’’. Najpierw w świetlicy szkolnej uczniowie obu klas zapoznali się z baśnią H. Ch. Andersena pt. ,,Choinka”, a następnie układali ilustracje dotyczące kolejności wydarzeń w wysłuchanej baśni. Po tym krótkim wprowadzeniu do świata bajek i baśni wszyscy udali się do biblioteki szkolnej, by zapoznać się z zasadami korzystania z księgozbioru. Gdy uczniowie klas pierwszych poznali już zasady obowiązujące w bibliotece, nastąpiła ważna chwila – pasowanie na czytelnika, czyli na ,,Pożeracza książek”. Każde też dziecko otrzymało legitymację i wypożyczyło książkę. Jeszcze nie wszyscy uczniowie klas 1 potrafią samodzielnie czytać dłuższe teksty, ale dzięki wspólnemu czytaniu z rodzicami można też rozwijać zainteresowania czytelnicze u dzieci. Na koniec tego spotkania pierwszaki otrzymały zadanie do wykonania podczas zajęć, które polegało na pokolorowaniu ilustracji do znanej już baśni ,,Choinka” w celu utrwalenia i zapamiętania jej treści. Ta uroczystość była miłą niespodzianką i bardzo podobała się dzieciom.

DSC03083 DSC03084 DSC03085 DSC03086 DSC03087 DSC03088 DSC03089 DSC03090 DSC03091 DSC03093 DSC03095 DSC03096 DSC03102 DSC03103 DSC03102 DSC03103 DSC03104 DSC03105 DSC03106 DSC03107 DSC03108 DSC03109 DSC03110 DSC03112

Dodaj komentarz