Inscenizacja baśni Szewczyk Dratewka

W związku z udziałem naszej szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa odbyło się, od września do grudnia 2016r., wiele wydarzeń czytelniczych, o których na bieżąco informowaliśmy. Na  koniec realizacji tego programu przygotowano największe przedsięwzięcie – inscenizację baśni pt. ,,Szewczyk Dratewka”. Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego wydarzenia.

Uczniowie kl. IIb i IV pod kierunkiem p. I. Zbyszewskiej – koordynatora całego programu czytelniczego, wcielili się w role bohaterów tej baśni. Natomiast duża grupa uczniów z klasy V i VI, należących do szkolnego zespołu muzycznego i chóru, wykonała oprawę muzyczną do tej inscenizacji, autorstwa p. A. Ciesielskiej – Pawlak.  Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu wystąpili dwukrotnie – dla dzieci z Przedszkola w Zdziechowie oraz dla klas I-III SP w Zdziechowie.

Serdecznie dziękujemy rodzicom kl. IIb i IV za przygotowanie dzieciom w dniu występu słodkiego poczęstunku oraz p. M. Berlik wychowawcy kl. IV, za włączenie się w różne działania związane z przygotowaniem tej inscenizacji.

 dsc_3079 dsc_3070 dsc_3081 dsc_3082 dsc_3095 dsc_3104 dsc_3115 dsc_3106 dsc07707 dsc07708 dsc07711

Dodaj komentarz