Komunikat dla Rodziców

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, zwraca się z uprzejmą prośbą do rodziców dzieci szkół podstawowych i klas gimnazjlanych  o  wypełnienie ankiety dotyczącej opieki zdrowotnej w szkołach.

Ankieta jest dostępna na stronie: https: //zapytania.nik.gov.pl/zdrowie.

Prosimy o niezwłoczne wypełnienie ankiety.

Dyrektor SP w Zdziechowie