Doradztwo zawodowe dla naszych uczniów

Dnia 27.10.2017r. uczniowie  kl. II i III gimnazjum  wraz z nauczycielami R. Kubickim i S. Grzybowską mieli  spotkanie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie z doradcami zawodowymi.

Uczniom została przedstawiona prelekcja z doradcami zawodowymi  na temat: „Motywacja – przyszłość” zaczyna się dziś nie jutro” (kl. II gimnazjum) oraz dla kl. III gimnazjum  na temat: „ Moje decyzje – cele i plany edukacyjno – zawodowe”.  Uczniowie poznali bliżej niektóre miejsca praktyk zawodów  takich jak np. mechanik samochodowy, elektryk, murarz  oraz zapoznali się z obecnym rynkiem pracy i jego zapotrzebowaniem na  poszukiwane zawody.