Ogólnopolski projekt o edukacji kulturalnej młodego człowieka

Nasza Szkoła od 12 września br., uczestniczy w ogólnopolskim projekcie ,,Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”.

Celem tego projektu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży, różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. W tym przedsięwzięciu biorą udział chętni uczniowie z różnych klas, którzy uczestniczą w zajęciach: teatralnych, muzycznych i tanecznychpod opieką nauczycieli: p. Agnieszki Ciesielskiej-Pawlak, p. Sylwii Grzybowskiej i p. Iwony Zbyszewskiej.
Podczas przebiegu tego projektu uczniowie wraz z nauczycielami mają do zrealizowania szereg różnych działań przydzielonych przez organizatora tj. ,,Studium Prawa Europejskiego w Warszawie”.
Pierwsze działanie polegało na przeprowadzeniu przez aktora, krótkiej prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka. Takie spotkanie odbyło się, gdy naszą szkołę odwiedziła p. Magdalena Pomierska, z Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.