Projekt edukacyjny

Od 1 grudnia br., uczniowie kilku klas, realizują projekt edukacyjny pt. ,,Znaczenie Potyczki pod Zdziechową w przebiegu Powstania Wielkopolskiego”.

To przedsięwzięcie ma na celuprzygotować społeczność szkolną do zbliżających się obchodów Dnia Patrona, a także wprowadzić w obchody 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która przypada w 2018r.
Uczniowie klas I-III realizując to przedsięwzięcie zdobywają wiedzę na temat powstania z różnych źródeł historycznych, poznają filmy ukazujące rekonstrukcje walkpowstańczych, a także współpracując z klasą VII uczą się hymnu szkoły. Gimnazjaliści zbierają informacje na temat historii szkolnego sztandaru oraz ,,Potyczki pod Zdziechową”. Dodatkowo klasa III b, IV b i V zapoznają się zpoezją i prozą ku czci bohaterskim czynom powstańców. 
Nauczyciele zaangażowani w projekt: p. Monika Berlik, p. Irena Helman, p. Stanisława Łykowska, p. Alina Jóźwiak-Ogórkiewicz, p. Renata Olejniczak, p. Danuta Sturomska i p.Sławomir Gniewoski. Koordynatorem projektu jest p. Iwona Zbyszewska.