Dzień Patrona Szkoły Podstawowej

22.12.17r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, która posiada imię 
Powstańców Wielkopolskich.

W tej uroczystości brali udział także zaproszeni goście:  Proboszcz parafii w Zdziechowie ks. prałat Paweł Gronowski, wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego p. Jerzy Berlik, radny Gminy Gniezno oraz sołtys Zdziechowy p. Łukasz Ciesielski, radny Gminy Gniezno p. Paweł Jesiołowski, radny Gminy Gniezno p. Wojciech Wilkosz, p. Maria Nowak, która pełniła przez wiele lat funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, Dyrektor Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie p. Mariola Marek-Kornet, przedstawiciele  Rady Rodziców p. Magdalena Kodranc, p. Alicja Pietrzak, p. Magdalena Ratajczak, przedstawiciel Rady Sołeckiej Zdziechowy p. Piotr Pietrzak, radny Miasta Gniezna Krzysztof Modrzejewski, przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej – radny Miasta Gniezna Maciej Elantkowski oraz Michał Stępniewski.
Dzień Patrona to święto całej szkoły, dlatego w tym roku uroczystość ta miała inny przebieg, niż dotychczas. Otóż uczniowie kilku klas od 1 grudnia br., podczas realizacji projektu edukacyjnego pod hasłem „Znaczenie Potyczki pod Zdziechową w przebiegu Powstania Wielkopolskiego” zbierali informacje o tym historycznym wydarzeniu, wykonywali różne prace plastyczne ukazujące przebieg walk powstańczych, a także przygotowywali prezentację o historii sztandaru szkoły i film pt. „Cześć i chwała bohaterom”. Uczniowie pracując metodą projektu, pod kierunkiem nauczycieli, zdobyli wiele cennych informacji, a efekty tych wszystkich działań zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej i gościom właśnie podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Patrona.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie apelu, a w szczególności: kl. 1 – p. A. Jóżwiak-Ogórkiewicz, kl. 2-3a – p. D. Sturomskiej, kl. 3b – p. I. Zbyszewskiej, kl. 4b – p. S. Gniewoskiemu, kl. 5 – p. M. Berlik, II gim. – p. S. Łykowskiej i kl. III gim. – p. I. Helman. 
Szczególne podziękowania kierujemy także do Rady Rodziców za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.