Turniej szachowy

Turniej Szachowy 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Zdziechowie


Dnia 12 kwietnia 2018 r. w Zdziechowie odbył się drugi Turniej o Mistrzostwo Gminy Gniezno szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. W tym roku turniejowi nadano imię Powstańców Wielkopolskich ze względu na obchodzoną setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Do turnieju przystąpiło 63 zawodników z Szkoły Podstawowej z Goślinowa, Modliszewka, Zdziechowy oraz z Zespołu Szkół z Szczytnik Duchownych. Turniej był rozegrany na zasadzie 5 godzinnych rund systemem szwajcarskim i sędziowany przez sędziego szachowego 1 klasy Witolda Hadyniaka z Kościana. Organizatorem turnieju była p. Monika Berlik. Patronat nad rozgrywkami objęli:, Urząd Gminy Gniezno, Starostwo Powiatowe,  Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. 
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
W szkole podstawowej w klasach 1-4
Dziewczynki:
1 miejsce: Magdalena Pietrzak z SP w Zdziechowie
2 miejsce: Aleksandra Łukasik z ZS w Szczytnikach Duchownych
3 miejsce: Zofia Wilkosz z SP w Zdziechowie
Chłopcy:
1 miejsce: Mikołaj Gubała z ZS w Szczytnikach Duchownych
2 miejsce: Józef Frankiewicz z SP w Zdziechowie
3 miejsce: Tomasz Szarzyński  z SP w Zdziechowie
W szkole podstawowej w klasach 5-7
Dziewczynki:
1 miejsce: Maria Ciesielska z SP w Zdziechowie
2 miejsce: Magdalena ciesielska z SP w Zdziechowie
3 miejsce: Aleksandra Leśniewska  z SP w Zdziechowie

 


Chłopcy:
1 miejsce: Maciej Kaniewski z ZS w Szczytnikach Duchownych
2 miejsce: Kacper Majchrzak z SP w Goślinowie 
3 miejsce: Szymon Walkowiak z ZS w Szczytnikach Duchownych
W klasach 2-3  gimnazjum
Dziewczynki
1 miejsce : Maria Stachowiak z SP w Zdziechowie
2 miejsce: Aleksandra Rożek z ZS w Szczytnikach Duchownych
Chłopcy:
1 miejsce: Szymon Nawrocki z ZS w Szczytnikach Duchownych
2 miejsce: Krystian Kodranc z SP w Zdziechowie
3 miejsce: Szymon Szejna z ZS w Szczytnikach Duchownych

Najmłodszy uczestnik turnieju Krystian Krzesiński z SP z Szczytnik Duchownych otrzymał puchar Dyrektora Szkoły w Zdziechowie  oraz książkę.
Ogromne podziękowania dla sołtysa wsi Zdziechowa p.  Łukasza Ciesielskiego za zaangażowanie i ufundowanie słodyczy , napoji  oraz  nauczycielom za opiekę nad dziećmi w czasie turnieju.