Przedstawienie muzyczne

Dnia 25.04.2018r., o godzinie 10.00 w Sali wiejskiej w Zdziechowie, odbyła się premiera przedstawienia muzycznego pt. ,,O królewnie Kaprysce i królu Drozdobrodym” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Zdziechowie.

Ta baśń wystawiona była w ramach realizowanego w szkole ogólnopolskiego projektu pod hasłem ,,Teatr szkolny edukacja kulturalna młodego człowieka”. Widzami tego przedstawienia były dzieci z Przedszkola w Zdziechowie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modliszewku. Tego dnia jeszcze dwukrotnie mali aktorzy wystawili to przedstawienie, tym razem dla całej społeczności naszej szkoły. Kolejny występ odbył się dnia 27 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie dla uczniów z wybranych szkół podstawowych i zaproszonych gości. Wszystkim bardzo podobała się baśń pt.,,O królewnie Kaprysce i królu Drozdobrodym” w wykonaniu naszych uczniów i dlatego szkolni ,,muzycy” i ,,aktorzy” otrzymali gromkie brawa. 
Przygotowania do występu trwały bardzo długo, bo już od października prowadzone były próby w grupach: teatralnej pod kierunkiem p. Iwony Zbyszewskiej i muzyczno-tanecznej pod kierunkiem p. Agnieszki Ciesielskiej-Pawlak. Ciężka praca przyniosła zamierzone efekty, nasi uczniowie byli siebie i z występu zadowoleni, a to sprawiło, że podniosła się ich wiara we własne możliwości. 
Piękne stroje do przedstawienia wykonała p. Marlena Paulus, a scenografię p. Sylwia Grzybowska – według projektu p. Romy Waszak. 
Dziękujemy też p. Annie Frankiewicz za ufundowanie słodkiej niespodzianki dla wszystkich uczniów zaangażowanych w przedstawienie.