Projekt przyrodniczy klasy 3 b

Uczniowie klasy III b od maja 2017r. do kwietnia 2018r. realizowali projekt przyrodniczy pod hasłem: ,,Jakie zmiany w przyrodzie zachodzą w różnych porach roku?”

Zadaniem każdego uczenia było obserwowanie dowolnego fragmentu otaczającej go przyrody i zapisywanie zachodzących –najważniejszych, zmian w poszczególnych miesiącach. Dzieci swoje obserwacje dokumentowały w albumach przyrodniczych lub w formie zdjęć. Podczas ewaluacji projektu uczniowie pięknie zaprezentowali zdobyte wiadomości. Omawiając wykonanie całorocznego zadania metodą projektu wszystkie dzieci stwierdziły, że zdobywanie wiedzy poprzez własne i samodzielne działanie jest bardzo łatwe i atrakcyjne.