Szachy

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego 
w szachach


W sobotę, 12 maja b.r.  w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w szachach.
Na starcie turnieju, który rozegrany został systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund stanęło 100 adeptów królewskiej gry, a wśród nich uczniowie naszej szkoły.
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy wiekowe: I klasa SP, II-III klasa SP, IV-VI klasa SP oraz VII klasa SP i gimnazjum, z uwzględnieniem osobnej klasyfikacji dla chłopców i dziewcząt.  Naszą szkołę reprezentowało 25 uczniów, którzy uczeszczają na kółko szachowe w szkole.  Opiekunami zawodników były p. Monika Berlik 
i p. Magdalena  Ratajczak
Wyniki uczniów z naszej szkoły w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:
Klasa I
Chłopcy: II miejsce Tomasz Nawrocki 
Klasy II-III
Dziewczynki : III miejsce: Natalia Berlik
Klasy IV-VI
Dziewczynki:
I miejsce Magdalena Pietrzak
II miejsce Dominika Pejka
III miejsce Zofia Wilkosz
Chłopcy: III miejsce  Tomasz Szarzyński
Gimnazja
Dziewczynki:
I miejsce  Maria Ciesielska
II miejsce  Aleksandra Leśniewska
III miejsce  Maria Stachowiak
Najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, medale i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy drobne upominki i dyplomy. 

dav

dav

dav

dav