Lekcja w kinie

4 października 2018 roku klasy czwarte ze Zdziechowy i Goślinowa, połączone integracją międzyszkolną, brały udział w "Lekcji w kinie", która odbyła się w Kinepolis w Poznaniu.

Temat lekcji brzmiał: "Z książki na wielki ekran. Co na ekranie z książki zostanie?". W trakcie lekcji uczniowie dowiedzieli się, czym różni się ekranizacja od adaptacji filmowej i na czym polega. Lekcja oparta była na przykładach filmów, będących adaptacjami lektur szkolnych. Po lekcji obejrzeliśmy najnowszy, premierowy film "Ania z Zielonego Wzgórza" w reżyserii Johna Kenta Harrisona, który powstał w 2016r.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli również w lekcji muzealnej "W świecie arcydzieł" w Muzeum Narodowym. Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z muzealnąprzestarzenią, oglądali narzędzia artysty, poznali tajniki powstawania dziełą sztuki oraz podstawowe tematy w malarstwie, takie jak : portret, martwa natura, pejzaż, scena rodzajowa.
Pełni estetycznych i duchowych wrażeń zakończyliśmy naszą wycieczkę posiłkiem w McDonadl's.
Nad bezpieczeństwem 44 Milusinskich czuwały Panie: Beata Szuszkiewicz, Małgorzata Ziółkowska, Sylwia Ciszak i Mariola Kaźmierczak.