Koło szachowe w szkole

W naszej szkole odbywają się zajęcia szachowe pod kierunkiem p. Moniki Berlik, w których  uczniowie mają możliwość poznania tajników  gry  królewskiej oraz odbycie treningu przed zbliżającymi się turniejami.

Kółko szachowe „ Szach i Mat” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Zajęcia koncentrują się na wszechstronnym rozwoju dzieci: kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego. Celem zajęć jest także propagowanie zasad fair – play oraz nawiązywanie znajomości i przyjaźni. Zainteresowanych  zapraszam  w  poniedziałki  o godz. 13.35 i w piątki o godz. 14.20.