Warszaty chóralne


 W dniach 5-6.11.2018 Chór Imo Pectore Szkoły Podstawowej w Zdziechowie brał udział w warsztatach chóralnych, przygotowujących zespół do wielu nadchodzących występów.

  Wielogodzinne próby, a także chwile beztroskiej zabawy i spacerów, odbywały się pod opieką pani Agnieszki Ciesielskiej – Pawlak oraz pani Moniki Berlik. Warsztaty wraz z intensywnymi ćwiczeniami wokalnymi odbywały się w Biskupinie i były nagrodą dla chóru ufundowaną przez Urząd Gminy Gniezno za dotychczasowe osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły i gminy podczas wielu konkursów i koncertów na terenie Wielkopolski. Tylko w tym roku zespół otrzymał  w kwietniu „Srebrne Pasmo” w Konkursie Chóralnym Śpiewająca Wielkopolska – Region Północny oraz „Złote Pasmo” w VII Konkursie Chórów Szkolnych w Poznaniu. Aktualnie chórzyści pilnie ćwiczą do występu finałowego Akademii Chóralnej, który odbędzie się w Filharmonii Kaliskiej 30.11.2018. W koncercie pod hasłem „Pieśń o Polsce” zespół przedstawi  indywidualnie wybraną pieśń patriotyczną, natomiast w drugiej części koncertu nasi śpiewacy wraz z innymi czternastoma chórami i orkiestrą filharmonii  wykona 10 melodii z polskich bajek . 
Nagrania z występów można znaleźć na następujących stronach:
https://www.youtube.com/watch?v=_xyAtkePXA8
https://www.youtube.com/watch?v=SbIlI-BPyW0
https://www.youtube.com/watch?v=g98Ph-yhuHY