Szkolny projekt

Uczniowie klas I-III realizują szkolnyprojekt pt. ,,Historia Polski zapisana w legendach”

. Dlatego, dwukrotnie jużodbyły się spotkania czytelnicze, podczas których młodzież z najstarszych klas przeczytała dzieciom legendy – ,,O Lechu, Czechu i Rusie” oraz ,,Stopka Królowej Jadwigi”. Autorami projektu są: p. Anna Jarosz, p. Stanisława Łykowska oraz p. Iwona Zbyszewska.