Ekonomia


W czwartek 13 grudnia gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Banku PKO w Gnieźnie.


Pani kierownik Anna Dolata wręczyła  opiekunowi SKO pani Danucie Janusz nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie ,,Dziś Oszczędzam w SKO Jutro w PKO”. Przekazała też na ręce opiekuna SKO nowy pakiet edukacyjny. Dzieci wzięły  udział w przygotowanych na tę okazję zajęciach edukacyjno- ekonomicznych. Organizatorem spotkania był opiekun SKO pani Danuta Janusz.