Projekt klasy 2b i 3

Przez dwa miesiące tj. od 10 października do 10 grudnia uczniowie klasy II b i III realizowali projekt pod hasłem ,,Jesienne zmiany w przyrodzie”.

Metoda projektu polega na rozwijaniu samodzielności i kreatywnego myślenia, daje możliwość samooceny i wypowiadania się na temat swojej pracy. Zadaniem więc uczniówbyło obserwowanie przyrody jesiennej i zbieranie informacji o pogodzie. Dzieci utrwalały swoje obserwacje za pomocą rysunków i zdjęć oraz podpisywały co one przedstawiają. Następnie każdy uczeń zgromadzone informacje opracował w domu w formie albumu i zaprezentowałw szkole podczas ewaluacji. Uczniowie doskonale wykonali przydzielone zadanie i zdobyli wiele wiadomości na temat zmian zachodzących jesienią w przyrodzie. Dzieci bardzo chętnie zaprezentowały też swoje albumy klasie I podczas wizyty koleżeńskiej.