Informacja dla rodziców


W dniu 13.02.2019r.( środa) o godz. 15.00 w sali nr 15 odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć logopedycznych (z opinią PPP i bez opinii) z nauczycielami specjalistami.

ZAPRASZAMY