Komunikat Dyrektora

Zajęcia w Przedszkolu w Oborze z powodu choroby personelu zostają zawieszone do 19 kwietnia (piątek) 2019 roku.

Dyżur opiekuńczy pełni świetlica w Szkole Podstawowej w Zdziechowie od godz. 8.00 do 13.00.