Szachy

W czwartek, 4 maja 2019r.  w Zdziechowie  odbyły się III Mistrzostwa Gminy Gniezno w szachach Szkół Podstawowych i 3 klas Gimnazjum.

Na starcie turnieju stanęło 55 zawodników ze Szkoły Podstawowej w Zdziechowie, Szczytnik Duchownych oraz Jankowa Dolnego. Zawody zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund tempem P 30’ z podziałem na grupy wiekowe osobno dla chłopców i dziewcząt.  Turniej był sędziowany przez Sędziego I klasy Polskiego Związku Szachowego p. Witolda Hadyniaka. Organizatorem turnieju była p. Monika Berlik ze Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. 

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach: 
W grupie dziewcząt klas I-IV
1 – Aleksandra Łukasik (SP Szczytniki Duchowne)
2 – Natalia Berlik (SP Zdziechowa)
3 – Weronika Kulwińska (SP Szczytniki Duchowne)
W grupie chłopców klas I-IV
1 – Mikołaj Gubała (SP Szczytniki Duchowne)
2 – Adam Wiśniewski (SP Szczytniki Duchowne)
3 – Bartosz Kubasik (SP Szczytniki Duchowne)
W grupie dziewcząt klas V-VIII
1 – Dominika Pejka (SP Zdziechowa)
2 – Maria Ciesielska  (SP Zdziechowa)
3 – Zofia Wilkosz  (SP Zdziechowa)
W grupie chłopców klas V-VIII
1- Dominik Przybysz (SP Szczytniki Duchowne)
2- Mateusz Brzęcki (SP Szczytniki Duchowne)
3 – Maciej Kaniewski (SP Szczytniki Duchowne)

 

W grupie dziewczyn   3 klas Gimnazjum 
1-Maria Stachowiak (SP Zdziechowa)
W grupie chłopców   3 klas Gimnazjum 
1 -Patryk Andrzejewski (SP Zdziechowa) 
2 – Krystian Kodranc (SP Zdziechowa)

Patronat nad turniejem objęli: Wójt Gminy Gniezno, Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły. 

Najmłodszy Uczestnik turnieju Fabian Różewski z SP w Szczytnikach  Duchownych otrzymał Puchar Dyrektora Szkoły w Zdziechowie. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy okolicznościowe drobne upominki.
Ogromne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w turniej oraz sponsorów nagród i poczęstunku.