Przyroda z klasą…

Uczniowie klasy II b, pod kierunkiem wychowawcy p. Iwony Zbyszewskiej, od października do kwietnia realizowali ogólnopolski program pt. ,,Przyroda z klasą I-III”. 

Organizatorem tej akcji była Fundacja Uniwersytet Dzieci, a patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej. 
Dzieci biorąc udział w projekcie, zrealizowały podstawę programową z zakresu edukacji przyrodniczej, a także rozwijały umiejętność: krytycznego myślenia, obserwacji i wnioskowania, poznały gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, które pozwoliły w aktywny i ciekawy sposób zdobyć wiedzę przyrodniczą.