ZUCH

27 lutego br., 9 uczniów z klasy 2 b brało udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,Zuch”, ale teraz dopiero Szkoła otrzymała wyniki.

Z radością więc informujemy, że Julia Frankiewicz i Aleksandra Kotecka, w tym konkursie zajęły 1 miejsce! Obie dziewczynki zdobyły maksymalną ilość punktów i otrzymały od organizatora wspaniałe dyplomy oraz książki. Tytuł,,Laureata”tego konkursu zdobyły także: Julia Kamińska miejsce 6, Michalina Grzybowska miejsce 7 i Zuzanna Kusa miejsce 13. Pozostali uczestnicy konkurs także zajęli wysokie pozycje: Ludwik Mazur miejsce 16, Oliwia Dańków miejsce 17, Jędrzej Alwin miejsce 29 i Ksawery Woźniak miejsce 39. Nadmienić należy, że z całej Polski było aż 2783 uczestników. Konkurs zorganizowany był przez Centrum Edukacji Szkolnej z Warszawy. Do konkursu uczniowie przygotowywali się podczas dodatkowych zajęć prowadzonych przezwychowawczynię Iwonę Zbyszewską.