Zbiórka makulatury

Dnia 06.06.2019r. w SP w Zdziechowie została zakończona akcja zbiórki makulatury dla Fundacji Przyjazny świat Dziecka.

Celem akcji ,,Przywróćmy dzieciom uśmiech" była zbiórka makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka. Projekt Fundacji ma wymiar edukacyjny, uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Udział w akcji sprawił, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie. W SP w Zdziechowie w akcję zbiorki makulatury zaangażowało się 15 uczniów, akcja trwała od października 2018 do końca maja 2019r. – koordynatorem akcji była Grzybowska Sylwia. Szkoła zebrała ponad dwie tony makulatury  tj. 2.067 kg. Wszyscy zaangażowani uczniowie otrzymali dyplomy i słodkie upominki w tym 3 uczniów, którym udało się zebrać najwięcej makulatury, otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców.