Ciekawe zajęcia z wychowawcą kl.6 a

Wklasie 6 a w roku szkolnym 2019/2020 jest realizowany : Projekt edukacyjny – „Jak integrować klasę podczas ciekawych lekcji wychowawczych?” .

Praca projektowa uczy wykształcić kompetencje społeczne uczniów i rozwijać ich pewność siebie, a także dostarcza narzędzi do społecznego rozwoju uczniów.
Kształtowanie umiejętności społecznych, takich jak kreatywność, współpraca oraz empatia, jest obecnie jednym z zadań szkoły. Projekt składa się z 8 scenariuszy lekcji, które będą realizowane na lekcjach wychowawczych w ciągu całego roku szkolnego przez wychowawcę klasy. Pierwsza lekcja z projektu została przeprowadzona 16.09.2019r. na temat: „ Jakie są moje talenty i mocne strony?”. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział podczas lekcji, wykazywali się dużą kreatywnością.

dav