Informacja

Dnia 21.10.2019r.w kl.6 a została przeprowadzona kolejna lekcjaz projektu „ Praca projektowa. Jak integrować klasę podczas ciekawych lekcji wychowawczych” .

Dzisiejszy temat lekcji wychowawczej (2 godziny)  to:  „Jak podejmować decyzje w grupie”.

W lekcji wzięło udział 26 uczniów, większość uczniów  aktywnie brało udział w lekcji.

Uczniowie bardzo dobrze pracowali w grupach, liderzy  grupy, byli  zaangażowani w swoje role. Uczniowie poznali zasady pracy w grupach, skupieni na zadaniach uczyli się podejmować wspólnie decyzje.  Były zadania w których trudno było podjąć jednomyślnie decyzje, były głośne dyskusje, głosowania w grupach, decyzje lidera grupy.

Na koniec lekcji uczniowie wspólnie omawiali wady i zalety poszczególnych sposobów podejmowania decyzji oraz sposoby wyłaniania pomysłów, rozwiązań w trakcie pracy zespołowej. Wnioski uczniów,  które pojawiły się na koniec lekcji to, że podejmowanie decyzji w grupie nie jest łatwe, łatwiej jest podejmować decyzje samemu, indywidualnie.   Możliwe jest podejmowanie różnych decyzji w grupie,  jednak trzeba ze sobą współpracować, słuchać innych, brać udział w rozmowie oraz skupiać się na temacie, problemie. Uczniowie uczyli  się podejmować wspólnie decyzje, jednak lekcja ta pokazała, że nie zawsze jest  to proste zadanie.