Informacja

Informujemy, że 11 lutego (Wtorek) od godz.14.30 do 15.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci biorą udział w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnch, rozwijających kompetencje społeczne oraz korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jako podsumowanie I półrocza.

Zapraszamy.