Spotkanie z Policjantem i pogadanka o cyberprzemocy

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w Szkole Podstawowej w Zdziechowie dnia: 25.02.2020r. odbyły się zajęcia z profilaktyczno –edukacyjne w klasach: 6a,6b,7 i 8z profilaktykiem społecznym  Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie,asp. szt. Krzysztofem Sochą.Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Cyberprzemoc, to prześladowanie innych osób za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, czyli czatów, witryn, e-maili, forów dyskusyjnych, komunikatorów oraz przy pomocy wiadomości sms-ów przesyłanych na telefony komórkowe. To zjawisko staje się coraz bardziej powszechne. Dotyka zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, młodzież. Policjant uświadomił uczniów, co zrobić żeby nie zostać ofiarą oraz  jak postąpić, kiedy zostaniemy świadkami takiej formy przemocy. Uzmysłowił suchaczom, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia u rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy bądź innej zaufanej osoby.Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.Podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.Zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.Pogadanka dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.