Uwaga!

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej
dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego
  mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
  oraz ochrony podczas kaszlu ( zapis w dzienniku );
 • zwróć uczniom uwagę na wywieszone w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych
  i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu
  z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;

 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Proszę wychowawców o zapoznanie uczniów i rodziców z wyżej wymienionymi ważnymi informacjami.