Uwaga uczniowie!!!

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  nauczyciele  w najbliższym czasie  będą wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.

Szczególną  opieką otoczymy uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. 

Materiały z poszczególnych przedmiotów zamieszczone zostaną na szkolnej stronie facebook. Prosimy o zapoznanie się z zadaniami.