Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły informuje, że wszystkie dzieci z rejonu zostały przyjęte do klasy 1 w roku szkolnym 2020/21.