Konsultacje dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, od 26 maja umożliwiamy uczniom klasy VIII udział w dobrowolnych konsultacjach  (grupowych i indywidualnych) z nauczycielami na terenie szkoły oraz możliwość korzystania  z biblioteki szkolnej .

Konsultacje będą odbywać się zgodnie z harmonogramem ( dostępnym u wychowawcy).

Natomiast od 1 czerwca umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV- VIII. Uczeń zobowiązany jest podczas pierwszego przyjścia na konsultacje do przekazania pisemnego oświadczenia rodzica zawierającego  zgodę na udział w konsultacjach.