Informacja o stypendiach

W związku ze zmianą Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno przypominam, że prawo zgłaszania kandydatów do nagród i stypendium przysługuje Dyrektorom szkół podstawowych Gminy Gniezno, do których uczęszcza uczeń.

Zgłoszenie kandydata następuje na podstawie wniosku, do którego rodzic  dołącza wymagane dokumenty  i składa do Urzędu Gminy.

Przygotowane dokumenty powinny zostać złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 30 czerwca.

 Szczegółowe przepisy i wzór wniosku znajdują się na stronie: gcuw.idsl.pl w zakładce Informacje – Stypendia – Dokumenty aktualne.