Regulamin Świetlicy Szkolnej

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM W ZDZIECHOWIE

 

 1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, a obowiązkowo uczniowie:
 2. – dojeżdżający autobusem ,
 3. – zapisani przez rodzica lub opiekuna,
 4. – skierowani przez nauczyciela.
 5. Uczniowie mogą opuszczać świetlicy wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 6. Wyjście poza teren szkoły (jednorazowe – do sklepu, biblioteki itp.) możliwe jest tylko za każdorazową pisemną ( w indeksie lub dzienniczku) zgodą rodzica.
 7. Rodzice odbierający uczniów ze szkoły są zobowiązani wejść po dziecko do szkoły.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie opuści jej teren.
 9. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w prowadzonych tam zajęciach.
 10. W wyznaczonych przez nauczyciela godzinach w świetlicy odbywa się odrabianie lekcji obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
 11. Przebywający w świetlicy uczniowie wychodzą na przerwy.
 12. Uczniowie są zobowiązani dbać o wystrój, czystość i sprzęt znajdujący się w świetlicy.
 13. W czasie zajęć świetlicowych obowiązuje cisza, uczniowie zachowują się tak, by nie przeszkadzać sobie nawzajem.
 14. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać w tym czasie z biblioteki i czytelni (gdzie należy się zachowywać wyjątkowo cicho).

 

Korzystanie z komputerów

 1. Uczniowie mają prawo, po skończonych lekcjach korzystać z komputerów w świetlicy w celach rozrywkowych
 2. Komputer w czytelni służy wyłącznie celom edukacyjnym
 3. Kolejność korzystania z komputera ustala nauczyciel
 4. Pierwszeństwo mają uczniowie którzy odrobili lekcje
 5. Jednorazowo uczeń może spędzić przy komputerze 15 minut
 6. Przy jednym komputerze mogą siedzieć max 2 osoby
 7. Uczniowie korzystają ze stron internetowych i gier które nauczyciel uzna za stosowne. W innych wypadkach może on nakazać wyłączenie gry/ strony, odejście od komputera lub wprowadzić czasowy zakaz korzystania z komputerów.
 8. Uczniowie nie jedzą i nie piją przy komputerach.

 

Autobus szkolny

 1. Uczniowie oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wskazanym przez nauczyciela
 2. Po przyjeździe autobusu, na wyraźny sygnał nauczyciela i pod jego opieką schodzą na hol, gdzie ustawiają się parami od najmłodszych do najstarszych.
 3. Po sprawdzeniu obecności przechodzą wraz z nauczycielem kolumną dwójkową do autobusu
 4. Nauczyciel może zezwolić na tworzenie kolumny i sprawdzenie obecności na placu przed szkołą, lub przy głównej bramie