Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach:

7.40 – 16.00

 

Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie , a obowiązkowo uczniowie:

– czekający na autobus

– czekający na rodzica lub opiekuna

– skierowani przez nauczyciela

Rodzice , którzy chcą aby ich dziecko (niedojeżdżające autobusem szkolnym) regularnie korzystało ze świetlicy składają stosowne oświadczenie (druk u wychowawców). W sytuacji pobytu jednorazowego piszą na kartce w jakim dniu i w jakich godzinach dziecko ma przebywać pod opieką wychowawcy.

 

Wychowawcy świetlicy:

p. Julita Kostrzyńska

p. Anna Jarosz