PLAN LEKCJI 2019/ 2020

 SP klasa 1 p. Natalia Herzog

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1 język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2 edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski
 3 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

informatyka
 4 język angielski  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkola edukacja wczesnoszkola  edukacja wczesnoszkolna
 5 religia religia     edukacja wczesnoszkolna
 6          

 

 SP klasa 1b  p. Ewelina Siejak

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
 2 religia   edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
 3 edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna
 4 edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski
 5   edukacja wczesnoszkolna     religia
   6          
   7          
   8          

 

SP klasa 2  p.Danuta Janusz

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna
 2 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna
 3 edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna  religia  edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
 4 język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  edukacja wczesnoszkolna religia
 5    edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  
 6     edukacja wczesnoszkolna    
 7          
           

 

 

   

SP klasa 3a 

p. Alina Ogórkiewicz- Jóźwiak

   
  poniedziałek

wtorek

środa czwartek piątek
1   edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  
2 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
5 edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna    edukacja wczesnoszkolna
6     edukacja wczesnoszkolna    
7          

 

SP klasa 3 b p. Iwona Zbyszewska

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1   edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia
 2 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
 3 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
 4 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język polski

język angielski

 5 edukacja wczesnoszkolna język angielski religia język polski  
 6          
7          
8          

 

klasa  4 b p. Renata Olejniczak 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1

plastyka język polski technika  język polski język angielski

 2

matematyka muzyka plastyka informatyka religia

 3

język polski zającia z wychowawcą język polski język angielski język polski

 4

w-f religia język angielski w-f matematyka

 5

w-f plastyka matematyka

w-f 

matematyka

 6

historia       wdzwr

 7

         
           

 

SP klasa 5  p. Mariola Kaźmierczak

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1

matematyka technika  religia język polski matematyka

 2

język polski religia muzyka historia matematyka

 3

w-f historia matematyka zajęcia z wychowawcą język angielski

 4

w-f geografia biologia w- f język polski

 5

język angielski język polski język polski w-f plastyka

 6

informatyka     język angielski wdżwr

 7

    muzyka informatyka  
           

 

SP klasa 6 a  p. Sylwia Grzybowska  

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1

 zajęcia z wychowawcą historia matematyka wdżwr plastyka

 2

geografia język polski matematyka religia język polski

 3

język angielaki język angielski język angielski historia religia

 4

matematyka w-f

technika

język polski w-f

 5

matematyka w-f

język polski

biologia w-f

 6

język polski muzyka   informatyka matematyka

 7

  informatyka      
   8.          

 

SP klasa 6 b     p.Sławomir Gniewoski

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1

technika matematyka  biologia wdżwr  język polski

 2

język polski historia język angielski religia plastyka

 3

geografia język polski matematyka język polski

muzyka

 4

matematyka język polski w-f historia matematyka

 5

język angielski religia w-f matematyka język angielski

 6

informatyka informatyka zajęcia z wychowawcą w-f  

 7

      w-f  
   8          

 

 

SP klasa 7 p. Monika Berlik

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1

matematyka  religia matematyka  historia  język polski

 2

chemia chemia język polski język polski język niemiecki

 3

język polski muzyka geografia język angielski plastyka

 4

gegrafia język polski fizyka matematyka historia

 5

fizyka matematyka biologia informatyka matematyka

 6

wdżwr język angielski w-f biologia język angielski

 7

w-f język niemiecki w-f zajęcia z wychowawcą  

 8

w-f        

 

SP kl.8 p. Irena Helman

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1 język polski chemia geografia zajęcia z wychowawcą informatyka
2 fizyka matematyka matematyka fizyka język polski
3 matematyka język polski chemia matematyka matematyka
4 religia język angielski język polski język polski historia 
5 edb historia język angielski język angielski WOS
6 wdżwr w-f religia WOS w-f
7   w-f informatyka biologia w-f
8   język niemiecki język niemiecki