Plan działań Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie w związku z obchodami 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego:

1. Projekt edukacyjny: "Znaczenie Potyczki pod Zdziechową w przebiegu Powstania Wielkopolskiego" – X-XII 2017 r.,

2. Przedstawienie projektu w szkołach Gminy Gniezno  – II 2018 r.,

3. Gminny Turniej Szachowy im. Powstańców Wielkopolskich – 12.04.2018 r.,

4. Przygotowanie projektu- planu rajdu po Gnieźnie dla uczniów szkół Gminy Gniezno – szlakiem ks. Majora Mateusza Zabłockiego. – V 2018 r.,

5. Przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczej  na temat Powstania Wielkopolskiego dla szkół Gminy Gniezno – V-VI 2018 r.,

6. Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dla szkół Gminy Gniezno – IX-XII 2018 r.,

7. Gminny Koknurs plastyczny "Bitwa pod Zdziechową" – XII 2018 r.

 

Propozycja Rajdu szlakiem ks. Majora Mateusza Zabłockiego:

Trasa:

 • Ulica Pocztowa 11, miejsce upamiętniające wyruszenie oddziałów powstańczych z Gniezna do walki 29 grudnia 1918 roku. 
 • Ulica Ks. Prym. Łubieńskiego 7, tablica upamiętniająca ks. Mjr Mateusza Zabłockiego walczącego w Powstaniu Wielkopolskim jako kapelan sztabowy pod Zdziechową, Mącznikami i Szubinem.
 • Ulica Bolesława Chrobrego 3, tablica upamiętniająca Gnieźnian uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim.
 • Ulica Bolesława Chrobrego 3, tablica upamiętniająca Bolesława Kasprowicza, jednego z organizatorów powstania.
 • Ulica Farna 6, tablica pamiątkowa ks. Mateusza Zabłockiego.
 • Ulica Kłeckoska 1, Cmentarz Św. Piotra i Pawła, grób ks. Mateusza Zabłockiego, pomnik Powstańców Wielkopolskich, groby powstańców.

 

 

Ks. Mateusz Zabłocki

 

Urodził się 16 sierpnia 1887 roku w Żurawicach w rodzinie kupieckiej Zygmunta Zabłockiego i Heleny. W czasach gimnazjalnych należał do tajnej organizacji młodzieżowej Towarzystwo Tomasza Zana. Egzamin maturalny zdał w 1909               w Gnieźnie, potem studiował w seminarium duchownym w Poznaniu                         i Gnieźnie. Po otrzymaniu w 1913 święceń kapłańskich był wikariuszem                     w Mogilnie, Kamieńcu koło Trzemeszna, Kruszwicy i Gnieźnie. W grudniu 1918 był jednym z organizatorów powstania, kapelanem gnieźnieńskiej Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego, radykalny członek Rady Ludowej. Ksiądz Zabłocki odbierał przysięgi powstańczych oddziałów. Był kapelanem      3 pułku Ułanów Wielkopolskich i garnizonu gnieźnieńskiego. W powstaniu wielkopolskim, uczestniczył m.in. w walkach pod Szubinem i Łabiszynem.                   W pierwszych dniach powstania, z powodu braku oficerów-dowódców, dowodził oddziałem powstańczym pod Szubinem. Uprowadzony przez Niemców został skazany na śmierć, ostatecznie wymieniony za grupę niemieckich oficerów wziętych do niewoli przez powstańców. Powrócił                   do swego oddziału i dalej pełnił swe obowiązki kapelana i żołnierza. Zostawszy proboszczem 15 Dywizji Piechoty oraz równocześnie kapelanem 61 pułku piechoty wielkopolskiej, wziął udział w wojnie 1920 roku. W czasie walk nad Berezyną 14 czerwca 1920, widząc cofający się pod naporem Armii Czerwonej I batalion pułku, wybiegł przed linie walczących, pociągając za sobą żołnierzy do przeciwnatarcia. Swoją odwagą uratował batalion przed okrążeniem, za co został odznaczony Orderem Virtuti Militari. W 1920 wrócił do Gniezna, gdzie w 1921 został proboszczem początkowo w parafii                          św. Wawrzyńca, a następnie św. Trójcy i dziekanem dekanatu gnieźnieńskiego oraz sędzią prosynodalnym. Wydawał „Wiadomości Parafialne”. Politycznie związany był z endecją, reprezentował ją w radzie miejskiej. We wrześniu 1939 po opuszczeniu miasta przez polskie władze objął dowództwo straży obywatelskiej i był komendantem obrony miasta przed wojskami niemieckimi. Chcąc uniknąć zniszczeń bezcennych gnieźnieńskich zabytków kultury polskiej oraz ofiar w ludności cywilnej, w godzinach południowych 10 września wyjechał z kierowcą samochodem w kierunku Wrześni, aby z dowództwem zbliżających się jednostek niemieckich omówić oddanie Gniezna. Mimo że na samochodzie umieszczono białą flagę, na wysokości Żydowa Niemcy obrzucili go granatami. Ksiądz Zabłocki odniósł ciężką ranę lewego przedramienia. Umieszczono go w szpitalu w Gnieźnie. W szpitalu przesłuchiwali go gestapowcy, obchodząc się z nim bardzo brutalnie. W nocy z 12 na 13 października dziekan gnieźnieński został aresztowany i osadzony                w więzieniu w Inowrocławiu. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim                                i zorganizowanie oporu przeciwko wojskom hitlerowskim, księdza, wyrokiem sądu doraźnego, dwukrotnie skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Zginął                 z okrzykiem "Niech żyje Polska". Wyrok został ogłoszony afiszami                                  14 października 1939. Ekshumowane zwłoki przeniesiono po wojnie na cmentarz św. Piotra w Gnieźnie. Jest patronem jednej z gnieźnieńskich ulic.

ZADANIA

Zadanie 1

Na podstawie tekstu rozwiążcie krzyżówkę na temat ks. Mateusza Zabłockiego.

 

1. Imię ojca.                                                                                                                                                                2. Miejscowość, w której się urodził.                                                                                                                                                       3. Miejscowość, w której dowodził oddziałem powstańczym.                                                                       4. Miasto, w którym zmarł.                                                                                                                                   5. Pochowany na cmentarzu św. ….                                                                                                                     6. W 1920r. wrócił do Gniezna, gdzie w 1921r. został proboszczem początkowo w parafii św. …                                                                                                                 7. Tytuł duchownego  wojskowego.                                                                                                                                              8. Miesiąc, w którym się urodził. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie2

Skreślajcie nieparzyste litery aby otrzymać hasło:

ZBLOSHIAWTGEMRNOZWAILESGBNVICESZFNJAMIVOŁKHOSLVINCA

 

hasło:____________________________________________________________

 

 

Zadanie 3

Uzupełnijcie zdania wpisując informacje z tablic pamiątkowych znajdujących się na trasie rajdu.

 • Bolesław _____________ przemysłowiec, działacz _____________                                   i niepodległościowy, powstaniec ____________, ____________ obywatel ____________.

 

 • Tu mieszkał w latach _____________ ks. Mateusz __________________. Proboszcz parafii _____________ i ________________ gnieźnieński, powstaniec wielkopolski w latach __________, obrońca ____________ we __________ 1939. Zginął śmiercią _____________   ______________.

 

 

 • Stąd wyruszyły w dniu ____________ gnieźnieńskie _____________ powstańcze do _______________ zbrojnej z ________________ zaborcą o _______________ i _____________ Polski.

 

 • Bohaterskim ____________ uczestników ___________  _____________. W_________ rocznicę zwycięskich walk. Wyrazy __________________    i ________________. Poległym w obronie __________ i _____________ 1918-1919 wdzięczni _______________.

 

 

Zadania do wykonania na cmentarzu Św. Piotra i Pawła:

 1. Odszukajcie grób ks. Mateusza Zabłockiego, a następnie odpowiedzcie      na następujące pytania:
 • W jakiej parafii był proboszczem?
 • Jakim odznaczeniem ks. Mateusz Zabłocki został uhonorowany?
 • Kiedy został zamordowany?
 • Obliczcie w jakim wieku oddał życie za ojczyznę?

 

 

 1. W części północnej cmentarza znajduje się kwatera nazwana „Akropolem Bohaterów” na której znajdują się mogiły poległych w walkach powstańców wielkopolskich. Miejscem centralnym kwatery jest dziewięciometrowej wysokości żelbetonowy pomnik, ufundowany przez społeczeństwo Gniezna uroczyście odsłonięty i poświęcony                               1 listopada 1933 roku.
 • Odszukajcie to miejsce.
 • Policzcie ile grobów powstańczych znajduje się w tej kwaterze.
 • Odszukajcie grób z napisem POWSTANIEC NIEZNANY.
 • Policzcie ilu powstańców poległo pod Inowrocławiem.
 • W chwili ciszy oddajcie hołd poległym powstańcom.

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PATRIOTYCZNYCH DLA KLAS 1-3:

 

Temat: 100.ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

 

Cele:

 

 • Cel główny:

– upowszechnianie wiedzy historycznej na temat Powstania Wielkopolskiego.

 • Cele szczegółowe:

Uczeń:

-zna historię przebiegu Powstania Wielkopolskiego,

– ma poczucie własnej tożsamości narodowej,

– umie wykonać rozetkę powstańczą,

– wie, co oznacza słowo patriotyzm i jakie są obowiązki wobec ojczyzny w czasie wojny i pokoju,

– rozpoznaje symbole powstańcze,

– potrafi w skupieniu wysłuchać pieśń patriotyczną (,,Rota”).

Metody:rozmowa kierowana, burza mózgów, dyskusja, interpretacja dzieła malarskiego, praktycznego działania, aktywnego słuchania utworu muzycznego

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna – ,,Historia Powstania Wielkopolskiego”, nagranie pieśni patriotycznej ,,Rota” (https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE ), artykuły papiernicze do wykonania rozetki powstańczej, szary papier, pisaki

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu

Metoda burza mózgów, podział klasy na grupy, każda grupa otrzymuje arkusz szarego papieru i pisaki, grupa odpowiada na jedno przydzielone pytanie.

Uczniowie w grupach próbują udzielić odpowiedzi na pytania: Co to jest patriotyzm? Jakie są obowiązki wobec ojczyzny w czasie wojny i pokoju?

Prezentacja wykonanego zadania i zapis najważniejszych odpowiedzi do zeszytu.

 

2. Krótki wykład nauczyciela na temat obchodzonej w tym roku ważnej rocznicy: 100 – lecie Odzyskania Niepodległości.

 

3. Wysłuchanie pieśni patriotycznej pt. ,,Rota”– zwrócenie uwagi uczniów na tekst i wyjaśnienie trudnych słów.

 

4. Pokaz prezentacji multimedialnej o Powstaniu Wielkopolskim (analiza dzieł malarskich Leona Prauzińskiego wykorzystanych w prezentacji).

 

5. Pokaz symboli powstańczych ( są w prezentacji) i omówienie ich znaczenia.

 

6. Wykonanie rozetki powstańczej.

 

7. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

 

 

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas 4-6 :

 

Temat lekcji: Walka o włączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski

Cel ogólny:

Zaznajomienie uczniów z tradycjami niepodległościowymi w Wielkopolsce i uświadomienie konieczności pielęgnowania tradycji regionalnej.

Cele operacyjne:

Po zakończonej lekcji uczeń:

Pamięta:

 • pojęcia: Powstanie Wielkopolskie;
 • daty: 27 XII 1918r., 30/31 XII 1918 r., 16 II 1919r;
 • postaci: Józef Piłsudski, Józef Dowbór-Muśnicki, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Taczak, Franciszek Ratajczak, Wincenty Dondajewski.

Rozumie:

 • dlaczego wybuchło powstanie wielkopolskie.

Potrafi:

 • wymienić skutki powstania;
 • wskazać na mapie Europy Polskę, Wielkopolskę, Poznań i Zdziechowę;
 • opowiedzieć o przebiegu walk powstańczych;
 • uporządkować wydarzenia według chronologii;
 • organizować własną pracę;
 • pracować w grupie.

Metody:

Praca z mapą, praca z internetem, praca z tekstem, ilustracje.

Środki dydaktyczne:

Mapa Wielkopolski, mapa „Odbudowa państwa polskiego w latach 1918-1922”, gazetka ścienna dotycząca powstania wielkopolskiego, komputer, Krzyż Powstańczy, karty pracy.

Przebieg lekcji:

a/ Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel nawiązuje do rozbiorów Polski, I wojny światowej. Pyta, kiedy Polska odzyskała niepodległość? Z kim Polacy musieli walczyć o wolność?
 2. Nauczyciel informuje, że zezwolono na utworzenie państwa, jednak nie posiadało ono granic i Polacy sami musieli je ustalić.

b/ Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prezentuje mapę ziem polskich po odzyskaniu niepodległości, zwraca uwagę, że Wielkopolska znajdowała się poza granicami odrodzonej Polski. Zadaje pytanie: Jak to się stało, że Wielkopolska została jednak włączona do Polski?
 2. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach:

Walka o włączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski

Czego dowiadujemy się z tematu lekcji?

 1. Wypowiedzi uczniów, którzy następnie formułują wniosek: Na terenie Wielkopolski wybuchło powstanie.
 2. Nauczyciel opowiada o przebiegu walk powstańczych w Poznaniu. (załącznik nr 1)
 3. Uczniowie otwierają galerię zdjęć na stronie internetowej (prezentacja postaci na tablicy) i wypisują nazwiska najważniejszych postaci związanych z powstaniem wielkopolskim i określają, jaką rolę odegrały w powstaniu.
 4. Nauczyciel przedstawia mapę „Polska w okresie międzywojennym”, uczniowie szukają na niej Wielkopolskę i wyciągają wniosek: Powstanie zakończyło się sukcesem.
 5. Wykonanie zadania 1: wypisanie z mapy głównych ośrodków ruchu powstańczego w Wielkopolsce, o które toczyły się zaciekłe walki z Niemcami (załącznik nr 2)
 6. Wykonanie zadania 2: rozwiązanie krzyżówki (załącznik nr 3)
 7. Wykonanie zadania 3: uzupełnienie tekstu (załącznik nr 4)
 8. Wykonanie zadania 4: wykreślanka(załącznik nr 5)

c/ Faza podsumowująca

 1. Podsumowanie – praca w grupach. Uczniowie porządkują wydarzenia z czasów powstania wielkopolskiego według chronologii. (załącznik nr 6)

Zadanie domowe:

Dowiedz się, w jaki sposób odznaczano powstańców wielkopolskich, narysuj Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Dowiedz się, czy ktoś z twoich krewnych walczył w powstaniu.

 

załącznik nr 1

 

Wraz z wybuchem I wojny światowej nastroje niepodległościowe zaczęły się wzmagać na całym terytorium dawnej Polski. Na ziemiach zaboru pruskiego rozpoczęły się wówczas przygotowania i oczekiwania na moment, w którym będzie można w miarę pokojowo przejąć władzę w regionie i oderwać się od Niemiec. W 1918 roku kiedy sytuacja na froncie zaczęła wyraźnie zwiastować klęskę Niemiec, w Wielkopolsce, będącej najważniejszą częścią zaboru pruskiego ruchy niepodległościowe zaczęły niecierpliwie przygotowywać się do działania. 

Gdy 11 listopada 1918 roku skończyła się I wojna światowa a Polska znalazła się na drodze do niepodległości, wszyscy myśleli, że ziemie zaboru pruskiego również zostaną dołączone do odradzającego się państwa.

Od 16 listopada do 1 grudnia trwały wybory do tzw. Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który miał zająć się kwestiami organizacyjnymi przyszłego państwa Polskiego. Jego obrady rozpoczęły się 3 grudnia w Poznaniu i wzięło w nich udział około 1100 z 1399 delegatów. Ze względu na brak mocy prawnej, 5 grudnia obrady przerwano.

26 grudnia do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski. Wybuch radości z okazji przybycia wybitnego Polaka do Poznania był olbrzymi. W odpowiedzi Niemcy zaczęli organizować kontrmanifestacje wspierane przez wojsko, aby zniechęcić i zagłuszyć Polaków. Skutek był odwrotny. 27 grudnia oddziały tzw. Straży Ludowej i innych jednostek paramilitarnych działających w Poznaniu rozpoczęły działania zbrojne przeciwko Niemcom. Tak rozpoczęło się Powstanie wielkopolskie.

Walki rozpoczęły się około godziny 17 niedaleko budynku Prezydium Policji w centrum Poznania oraz w okolicach Hotelu Bazar, w którym zatrzymał się Paderewski. Pierwszym zabitym powstańcem był Franciszek Ratajczak, który stał się symbolem powstania.

W ciągu kilku godzin niemieccy żołnierze w Poznaniu poddali się. 28 grudnia zdobyto Cytadelę (najważniejszy fort w mieście) oraz fort Grolmann. W ciągu kilku kolejnych dni praktycznie całe miasto znalazło się w rękach powstańców. Również w innych regionach Wielkopolski zaczęło dochodzić do walk organizowanych przez różne oddziały paramilitarne.

28 grudnia kapitan Stanisław Taczak zostaje mianowany przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, odpowiedzialny za organizację walk; na dowódcę oddziałów powstańczych. 6 stycznia 1919 roku oddziały dowodzone przez ppor. Andrzeja Kopa zdobyły lotnisko Ławica. W hangarach na lotnisku, oraz w hangarach dla sterowców w centrum Poznania, również zdobytych w tym czasie, znajdowało się kilkaset  samolotów, które powstańcy szybko zaczęli wykorzystywać w walkach.

8 stycznia dowództwo nad wszystkimi siłami zbrojnymi przejął gen. Józef Dowbór-Muśnicki. W połowie stycznia mimo wielu sukcesów militarnych powstańcy zaczęli odczuwać zmęczenie walkami. Dodatkowo rosły obawy, iż Niemcy ściągną do Wielkopolski więcej oddziałów z zachodu. W takiej sytuacji powstanie upadłoby.

W czasie powstania wielkopolskiego miejscem działań militarnych była również Zdziechowa. 30 i 31 grudnia 1918 r. w  Zdziechowie miała miejsce bitwa wojsk powstańczych z niemieckimi, nazwana przez historyków „Potyczką pod Zdziechową”. Była to walka, która zaważyła na sukcesie Powstania w tej części Wielkopolski, ponieważ, gdyby ten oddział dotarł do Gniezna, to mniej liczni powstańcy najprawdopodobniej poddaliby się, a to zmieniłoby bieg całego Powstania.

29 grudnia 1918 do Zdziechowy przybył z Bydgoszczy 400-osobowy oddział Grenzschutzu. Żołnierze ci mieli za zadanie odbić oswobodzone 28 grudnia z wojsk niemieckich Gniezno. Piechota zatrzymała się we wsi Zdziechowa (m.in. w pałacu rodziny Wendorffów, obecny budynek szkoły) a artyleria rozlokowała się we wsi Mączniki. 29 grudnia powstańcy zaatakowali i w wyniku walk zdobyli budynki szkoły i młyna, lecz wycofali się licząc na późniejszą kapitulację Niemców. Ta jednak nie nastąpiła i następnego dnia wszystkie siły powstańcze (m.in. kompanie z Wrześni, Gniezna, Kłecka, Powidza, Witkowa i Poznania) zaatakowały ponownie. Walka zakończyła się zwycięstwem. 

            Podjęto próby pokojowego rozwiązania konfliktu przez emisariuszy wojsk powstańczych, jednakże nie powiodły się. Dowodem była scena zastrzelenia Wincentego Dondajewskiego z Wrześni (jedyna znana śmiertelna ofiara tych walk). Rozpoczęła się potyczka. Najpierw pierwsza, krótsza a później ta ostateczna. Strona niemiecka wyposażona w broń maszynową (ckm w oknie pałacu) broniła się i kontratakowała, ale nie dała rady. Pałac został zdobyty a właściciela wyprowadzono do parku, by go rozstrzelać. Życie uratował mu ksiądz Mateusz Zabłocki (uczestnik Powstania, walk w wojnie 1920 roku, rozstrzelany przez Niemców w 1939 roku).

 

załącznik nr 2

 

załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miejsce, gdzie zamieszkał Ignacy Paderewski po przyjeździe do Poznania.

2. Drugie imię I. J. Paderewskiego

3. Nazwisko pierwszego poległego Powstańca 

4. Imię głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim

5. Symbol chłopskiego oporu wobec zaborcy

6. Miejsce wybuchu Powstania Wielkopolskiego

7. 27 grudnia 1918…. Wielkopolskie

8. Pierwszy dowódca Po

wstania Wielkopolskiego

 

załącznik nr 4

 

Powstanie Wielkopolskie wybuchło dnia……. ……. …………..r. a przyczyniła się do tego przyjazd do Poznania wybitnego pianisty i męża stanu…………………………………………………………………………………………………………. Pierwszym poległym powstańcem był …………………………………………………………………………………………………………………..a pierwszym dowódcą powstania…………………………………………………………………………………. 8 stycznia 1919r. jego miejsce zajął …………………………………………………………………………………….., który rozpoczął tworzenie regularnej armii wielkopolskiej. W skład oddziałów powstańczych wchodziły niemal wszystkie polskie warstwy społeczne takie jak …………………………………………,……………………………………………., …………………………………………………….. Walki powstańcze zakończyły się podpisaniem dnia……. ……. ……………..r. rozejmu w …………………………………………. Powstanie trwało więc ……….. dni.

 

załącznik nr 5

 

W

T

A

C

Z

A

K

I

D

A

O

R

N

L

E

T

O

H

R

K

N

E

U

R

O

P

A

C

Z

S

Z

W

P

O

Z

N

A

Ń

Y

L

E

I

E

N

 

T

Y

D

M

O

I

R

O

B

A

Z

A

R

A

P

N

N

D

A

 

J

E

W

Ł

S

G

W

R

Z

E

Ś

N

I

A

K

I

I

K

S

D

U

S

Ł

I

P

A

W

O

H

C

E

I

Z

D

Z

 

W

I

N

C

E

N

T

Y

D

O

N

D

A

J

E

W

S

K

I

 

 

 

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas 7 – 8 SP i III gimnazjum:

TEMAT: POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – SYLWETKI POWSTAŃCÓW

 

Cele ogólne:

 • poznanie podstawowych wiadomości o wybranych postaciach Powstania Wielkopolskiego,
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim,

Cele operacyjne:

Po zajęciach uczeń potrafi:

 • przedstawić sylwetki wybranych powstańców wielkopolskich,
 • zaprezentować własne wyszukane informacje na wybrany temat,
 • pamięta datę Powstania Wielkopolskiego,

Metody pracy:

 • metoda aktywizująca „burza mózgów”,
 • rozmowa kierowana,
 • praca z tekstem,

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa,

Środki dydaktyczne:

 • Słownik języka polskiego,  gazetka ścienna dotycząca Powstania Wielkopolskiego, zdjęcia, ilustracje, szary papier, karta pracy,

 

Przebieg lekcji:

Nauczyciel na tydzień przed lekcją wychowawczą dzieli klasę na 4 zespoły i losowo przydziela postać powstańca do zebrania informacji, ciekawostek, ilustracji o wybranym bohaterze (losowanie zdjęcia powstańca). Dodatkowo w klasie na zajęcia należy przygotować gazetkę ścienną na temat Powstania Wielkopolskiego. Wybrany zostaje także lider danej grupy, który będzie odpowiedzialny za przyniesienie na zajęcia potrzebnych materiałów do pracy                          w grupie (arkusz papieru formatu A3 lub szary papier, pisaki, klej, nożyczki itp.) 

I FAZA WPROWADZAJĄCA

Nauczyciel metodą burzy mózgów uzyskuje informacje od młodzieży na temat: Co to znaczy być patriotą?

Następnie wybiera ucznia, który korzystając ze Słownika języka polskiego przeczyta znaczenie słowa patriota.

 

 •  

osoba przywiązana do swojej ojczyzny, kochająca ją i naród, jednocześnie łącząca te uczucia z szacunkiem dla innych narodów

 

Wychowawca rozdaje grupom karty pracy, które zespoły będą musiały uzupełnić                                  i zaprezentować.

Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy. W dalszej kolejności wyjaśnia cele lekcji. Rysuje na tablicy oś czasu, na której umieszcza datę 27 grudnia 1918 roku. Można zapytać uczniów  o ważne i znane przez nich daty historyczne naszej Ojczyzny i umieścić je na osi czasu.

II FAZA REALIZACYJNA

Praca w wybranych wcześniej grupach. Uczniowie opracowują przydzielone im postacie Powstania Wielkopolskiego i tworzą arkusz pracy swojego zespołu: wpisują krótkie informacje, przyklejają fotografię, ilustracje, itp. Po 15 minutach prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy. Prace grup wieszamy w widocznym miejscu.

III FAZA PODSUMOWUJĄCA

Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie w postaci haseł, które zapisują na szarym papierze, zasług powstańczych bohaterów.

Ćwiczenie 1.

Uzupełnij hasło wyrazami zaczynającymi się na podane litery i kojarzące się z nim.

P

A

T

R

I

O

T

Y

Z

M

Ćwiczenie 2.

Dopisz skojarzenia do słowa: patriotyzm

PATRIOTYZM