Pobierz w PDF

L.p.

imię i nazwisko

nauczany przedmiot, pełnione funkcje

1. Tomasz Kropidłowski

 dyrektor szkoły

                                        geografia

2.  Agnieszka Borkowska

  v-ce dyrektor,

 informatyka, świetlica socjoterapeutyczna

3. Sylwia Grzybowska wychowawca klasy 5 a, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy
4. Danuta Janusz   wychowawca klasy 1, logopedia
5. Justyna Kwiatkowska   wychowawca świetlicy, terapia pedagogiczna, rewalidacja
6. Alina Jóźwiak- Ogórkiewicz    wychowawca kl. 2 , rewalidacja
7. Anna Sadowska    historia, Wiedza o społeczeństwie
8.  Renata Olejniczak    wychowawca kl. 8, religia, wychowanie do życia w rodzinie,    informatyka
9. Marta Skrzydlewska- Korpik   język angielski
10. Stanisława Łykowska wychowawca kl. III gm,biologia, przyroda, chemia.
11. Mariola Kaźmierczak   wychowawca kl. 4, język polski, logopedia
12. Irena Helman wychowawca kl. 7, matematyka
13. Agnieszka Ciesielska- Pawlak

  wychowawca świetlicy,muzyka, plastyka, technika, 

   chór szkolny

14. Agata Basińska  język angielski
15. Monika Berlik   wychowawca kl.6, język angielski
17.  Beata Szuszkiewicz język niemiecki
18. Iwona Zbyszewska wychowawca kl. 2b i 3, 
19. Rafał Kubicki wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
20. Waldemar Kwitowski edukacja dla bezpieczeństwa, historia
21. Sławomir Gniewoski wychowawca kl. 5b, język polski, technika, religia,
22  Krzysztof Ziemnicki  fizyka
22. Tomasz Pawłowski

 biblioteka, wychowanie fizyczne 

23.  Marta Andrzejewska  matematyka