Pobierz w PDF

Nauczyciele naszej szkoły i ich dyżury dla rodziców 

L.p.

imię i nazwisko

nauczany przedmiot, pełnione funkcje

godziny dyżurów

1. Tomasz Kropidłowski

 dyrektor szkoły,

  wiedza o społeczeństwie, geografia

 
2.  Agnieszka Borkowska

  v-ce dyrektor,

 informatyka, świetlica socjoterapeutyczna

 
3. Sylwia Grzybowska wychowawca świetlicy, pedagog szkolny środa 8.35- 9.20  
4. Danuta Janusz   wychowawca świetlicy, logopedia, rewalidacja czwartek 14.20- 15.10
5. Justyna Kwiatkowska   wychowawca świetlicy, terapia pedagogiczna, rewalidacja

poniedziałek

15.25 -16.10  

6. Alina Jóźwiak- Ogórkiewicz    wychowawca kl. 1 , rewalidacja  środa 12.35 – 13.20
7. Danuta Sturomska    wychowawca kl. 2 i 3 a,

 poniedziałek

10.50- 11.35

8. Renata Olejniczak   wychowawca kl. 7, religia, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja, piątek 10.00-10.45 
9. Elżbieta Wietrzyńska   wychowawca kl. 4 a, język polski, plastyka,  technika. wtorek 9.05 – 9.50 
10. Stanisława Łykowska wychowawca kl. II gm,biologia, przyroda, chemia. czwartek 10.50- 11.35 
11. Mariola Kaźmierczak  język polski, historia,

poniedziałek 

9.05- 9.50

12. Irena Helman wychowawca kl. III gm, matematyka, wtorek 13.35 – 14.20 
13. Agnieszka Ciesielska- Pawlak

 muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, chór szkolny

 
14. Magdalena Suchodolska  wychowawca kl. 6, język angielski

czwartek

10.00- 10.45  

15. Monika Berlik   wychowawca kl.5, język angielski, matematyka środa 10.50 – 11.35
17.  Beata Szuszkiewicz język niemiecki

czwartek

11. 35- 12.05 

18. Iwona Zbyszewska wychowawca kl. 3b,

poniedziałek

13.35 – 14.20 

19. Rafał Kubicki wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe piątek 10.00 – 10.45  
20. Waldemar Kwitowski edukacja dla bezpieczeństwa  
21. Sławomir Gniewoski wychowawca kl. 4b, język polski, technika, religia, piątek 10.50- 11.35 
22  Krzysztof Ziemnicki  fizyka  
22. Tomasz Pawłowski  biblioteka, wychowanie fizyczne

ponieniadziek 12.45- 13.10

piatek 12.35 – 13.00