Miesięczne Archiwa: Maj 2015

WYCIECZKA DO WIELKOPOLSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Oborze w piątek 22 maja br., wyruszyły razem z mamusiami na wycieczkę. Odwiedziliśmy skansen w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, gdzie zobaczyliśmy dawną wieś polską. Czytaj więcej

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

W XI Gminnym Konkursie Matematycznym dla uczniów z klas IV-VI, który
odbył się w Szkole Podstawowej w Modliszewku 27 maja 2015r, najlepszymi z
naszej szkoły okazali się:
z klasy IV – Magdalena Ciesielska III miejsce,
z klasy V – Krystian Kodranc III miejsce.

GRATULUJEMY!!! Czytaj więcej

Zajęcia logopedyczne

Przez cały rok szkolny w przedszkolu prowadzone były przez p. Mariolę Kaźmierczak zajęcia logopedyczne. Celem zajęć było stymulowanie rozwoju mowy i kompetencji językowych dzieci. Zajęcia te obejmowały ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych („gimnastyka buzi i języka” ), a także ćwiczenia oddechowe, słuchowe, głosowe oraz leksykalne. Wszystkie zajęcia prowadzone były w formie zabawy z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Były one też dobrane stosownie do wieku i możliwości dzieci. Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA FESTYN SZKOLNY

31 maja(NIEDZIELA) br., odbędzie się na terenie parku w ZSG w Zdziechowie festyn szkolny zorganizowany z okazji DNIA DZIECKA w godz. od 15.00 do 20.00

W programie miedzy innymi:

– dmuchany zamek,

loteria fantowa,

grill,

gry i konkursy sportowe,

kawiarenka,

malowanie twarzy,

i wiele innych ciekawych atrakcji i niespodzianek.

 Serdecznie zapraszamy, Rada Rodziców, Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie ZSG w Zdziechowie.

MAJÓWKA PRZEDSZKOLAKÓW

Majówka na wiejskim podwórku.
W piątek 15 maja dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Oborze wyruszyły na majówkę. Główną atrakcją było poznanie zwierząt wiejskich. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały i słuchały naturalnych odgłosów zwierząt. Najwięcej radości jednak wzbudziło dotykanie i głaskanie małego pieska. Czytaj więcej

PROJEKT MODERNIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W OBORZE

Na terenie Gminy Gniezno realizowany jest projekt systemowy „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.

Projekt zakłada poprawę warunków funkcjonowania 4 oddziałów przedszkolnych poprzez doposażenie i przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnym na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Czytaj więcej

Badanie kompetencji uczniów klasy III SP

W dniu 19 maja br., uczniowie klasy trzeciej SP brali udział w badaniu kompetencji trzecioklasistów przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Badanie odbywało się w zakresie języka polskiego oraz matematyki. Podstawowym jego celem było umożliwienie otrzymania dodatkowych informacji o poziomie wiadomości i umiejętności posiadanych przez uczniów kończących klasę trzecią. Udział w badaniu daje szansę  wzbogacenia wiedzy na temat uczniów, ich możliwości i potencjału  oraz wskazuje sugestie  w jaki sposób wykorzystać je w dalszej edukacji badanych dzieci. Czytaj więcej

WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA

W dniach 13-15.05.2015 r. uczniowie z klasy VI pod opieką p. S. Łykowskiej i p. I. Helman brali udział w wycieczce do Trójmiasta. Czytaj więcej

Realizacja programu Obserwatorzy przyrody

Wraz z nadejściem wiosny najstarsze przedszkolaki kontynuują realizację dodatkowego programu Obserwatorzy przyrody, autorstwa p. Iwony Zbyszewskiej. Dzieci obserwując najbliższe środowisko przyrodnicze uczą się rozpoznawać wiosenne zmiany zachodzące w wyglądzie wybranych drzew i krzewów. Mali przyrodnicy obserwują także wzrost kwiatów i ich budowę oraz zakładają różne hodowle np. rzeżuchy, fasoli, bratków. Często też wyruszają na spacer z lupami, aby oglądać różne – nawet najmniejsze okazy roślin. Czytaj więcej

Rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju organizmu dziecka i w tym okresie u dzieci obserwuje się wielką potrzebę ruchu. Czytaj więcej