Dzienne Archiwa: 26 maja 2015

Zajęcia logopedyczne

Przez cały rok szkolny w przedszkolu prowadzone były przez p. Mariolę Kaźmierczak zajęcia logopedyczne. Celem zajęć było stymulowanie rozwoju mowy i kompetencji językowych dzieci. Zajęcia te obejmowały ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych („gimnastyka buzi i języka” ), a także ćwiczenia oddechowe, słuchowe, głosowe oraz leksykalne. Wszystkie zajęcia prowadzone były w formie zabawy z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Były one też dobrane stosownie do wieku i możliwości dzieci. Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA FESTYN SZKOLNY

31 maja(NIEDZIELA) br., odbędzie się na terenie parku w ZSG w Zdziechowie festyn szkolny zorganizowany z okazji DNIA DZIECKA w godz. od 15.00 do 20.00

W programie miedzy innymi:

– dmuchany zamek,

loteria fantowa,

grill,

gry i konkursy sportowe,

kawiarenka,

malowanie twarzy,

i wiele innych ciekawych atrakcji i niespodzianek.

 Serdecznie zapraszamy, Rada Rodziców, Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie ZSG w Zdziechowie.