Miesięczne Archiwa: Luty 2019

Uwaga Rodzice

Ogłoszenie dotyczące zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowiepoprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

OGŁOSZENIE

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Gnieznouchwały Nr VI/44/2018z dnia 28lutego 2019roku o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie poprzez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Modliszewku, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, Wójt Gminy Gniezno  zawiadamia o zamiarze utworzenia filii w Modliszewku i przyporządkowaniu jej organizacyjnie Szkole Podstawowej im.Powstańców Wielkopolskich 2018/19 w Zdziechowie,wypełniając tym obowiązek wynikający z art 89 ust. 1i 9ustawy z dnia 14grudnia2016r. Prawo oświatowe.

Treśćwyżej wymienionej uchwałydostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Gniezno pod adresemhttp://www.urzadgminy.gniezno.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/stanowienie-prawa-lokalnego/kadencja-viii/sesja-vi-28.02.2019.html

WÓJT  GMINY   GNIEZNO 

 MariaSuplicka

Gniezno, 28 lutego 2019 roku

 

Konkurs recytatorski

Dnia 21 lutego odbył się szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III.

Czytaj więcej

Bajka o kolorach

Uczniowie klas I-III wybrali się 19 lutego br., na wycieczkę do Gniezna, by obejrzeć przedstawienie pt. ,,Bajka o kolorach”.

Czytaj więcej

Rodzice

Przypominamy, że konsultacje z nauczycielami odbędą się                                 13 marca ( środa) br., od godz.17.30 do 19.00.

 

Dzień Patrona naszej szkoły

Foto relacja z przebiegu Dnia Patrona naszej szkoły.

Czytaj więcej

Wyjazd na lodowisko

Korzystając z zimowej aury klasa VIII oraz uczniowie z klasy VII i III gimnazjum wybrali się na lodowisko do Gniezna.

Czytaj więcej

Nasi uczniowie na najwyższym podium

    Znalezione obrazy dla zapytania Berlin

Drużyna klasy III gimnazjum w składzie:Maria Stachowiak, Krystian Kodranc i Mariusz Michałowski wygrała Gminny Konkurs Quiz o Berlinie!

Czytaj więcej

Przestępstwa w cyberprzestrzeni

 

                      Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczny internet

 

W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu , w  naszej szkole  odbyło się spotkanie z policjantem – profilaktykiem Komendy Powiatowej Policji z Gniezna w celu przeszkolenia uczniów klas: 6,7, 8 i III gim z dziedziny: "Cyberprzestępczość". Uczniowie dowiedzieli się o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i konsekwencji przestępstw komputerowych, często popełnianych przez młodzież.

 

Spotkanie zorganizowała  pedagog szkolny- p. Sylwia Grzybowska.

Święto Patrona Szkoły

  15 lutego ( piątek) br., obchodzimy Święto Patrona Szkoły.

 Program uroczystości:  ( HALA SPORTOWA)
 
godz.  10.00 – Rozpoczęcie uroczystości


godz.  10.05 – Występ przedszkolaków


godz.  10.30 – Występ chóru  "IMO  PECTORE"
 

godz.  11.00  –  Konkursy historyczne


godz.  11.50 – Zakończenie uroczystości, spotkanie przy kawie.

 

Rano autobus według planu
Odwozy: Obora-Pyszczynek  
12.30
Modliszewko 13.15

 

Informacja dla rodziców


W dniu 13.02.2019r.( środa) o godz. 15.00 w sali nr 15 odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć logopedycznych (z opinią PPP i bez opinii) z nauczycielami specjalistami.

ZAPRASZAMY