Miesięczne Archiwa: Październik 2020

Uwaga!

Przypominamy, że 2 listopada (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci rodziców pracujących

od g.8.00 do 14.00.

Komunikat Dyrektora

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 26.10.2020r. w klasach IV-VIII zostaję wprowadzone nauczanie zdalne.

Klasy I-III  w SP w Zdziechowie i SF w Modliszewku oraz oddziały przedszkolne w Oborze i Modliszewku funkcjonują  zgodnie z dotychczasowym planem zajęć w dotychczasowych godzinach.

Normalnie funkcjonują dowozy oraz odwozy szkolne dla klas I-III (12.30 i 13.30).

 Wprowadzony został  zakaz samodzielnego poruszania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z interpretacją MEN zakaz ten nie dotyczy dzieci w drodze do i ze szkoły.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów za samodzielne przebywanie dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej do 16 roku życia w godzinach od 8.00 do 16.00 odpowiedzialni są rodzice.

Świetlica i stołówka również funkcjonują normalnie według dotychczasowego planu.

Klasy IV –VIII będą realizować lekcje zgodnie z planem lekcji na platformie Teams.

Obecnie jesteśmy w trakcie jej uruchamiania i w poniedziałek uczniowie otrzymają  loginy oraz hasła do rejestracji. W związku z tym proszę o wyrozumiałość i cierpliwość ( dla nas nauczycieli to też jest nowa sytuacja – uczymy się razem).

Lekcje on- line będą trwały po 30 minut i będą dłuższe przerwy, tak aby zaczynać lekcje zgodnie z normalnym planem.

 

 

 

Uwaga!

UWAGA RODZICE!!!

Od 10 października br.na terenie całego kraju zostały wprowadzone  zasady  strefy żółtej.

W związku z zaleceniami MEN i GIS dyrektor szkoły wprowadza obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki lub przyłbice!!!

 

 

 

Informacja

Dzień Edukacji Narodowej, 14.10.2020, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu zostanie zorganizowany dyżur świetlicy szkolnej zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców.

Zainteresowanych rodziców zorganizowaniem opieki prosimy o zgłoszenie informacji nauczycielom w świetlicy.