Promowanie czytelnictwa w naszej szkole

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Rada Ministrów dnia 6 października 2015r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Przedsięwzięcie to, jest realizowane jako program wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Dlatego nasza szkoła złożyła odpowiedni wniosek i otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej. Zostaliśmy też zobowiązani do przeprowadzenia w szkole określonych działań mających na celu popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów.

Przykłady wydarzeń promujących czytelnictwo, które odbędą się w naszej szkole:

– co najmniej jeden projekt edukacyjny na każdą klasę z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,

– spotkanie z rodzicami i przedstawienie wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,

– czytanie bajek uczniom klas I-III przez starszych uczniów,

– przygotowanie inscenizacji bajki dla dzieci ze społeczności lokalnej,

– wykonanie plakatów zachęcających do czytania książek,

– zapraszanie gości – osoby znane w społeczności lokalnej, w celu czytania dzieciom książek,

– napisanie własnej bajki przez wybrane klasy.

Zaplanowane są także działania promujące czytelnictwo w języku angielskim.

Koordynatorem wydarzeń szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest p. Iwona Zbyszewska, a autorem działań w języku angielskim p. Monika Berlik.

dsc07506 dsc07507

 

 

 

Dodaj komentarz