Kółko strzeleckie

Specyficzna dyscyplina, jaką jest strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru, a mianowicie: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę.

Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto może stanowić element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, stanowi korelację z edukacją dla bezpieczeństwa oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Strzelectwo sportowe pobudza młodych ludzi do rozwijania zainteresowań politechnicznych. 

W naszej szkole dla uczniów z gimnazjum organizowane są dodatkowe zajęcia z „Kółka strzeleckiego” pod kierunkiem przeszkolonych nauczycieli: p. T. Pawłowskiego i p. S. Gniewoskiego. Zajęcia odbywają się cyklicznie w środy od g.14.25. Mamy nadzieję,że już niebawem nasza drużyna stanie w gotowości do zawodów powiatowych.

img_20161130_144544 img_20161130_143723 img_20161130_144356 img_20161130_143751 img_20161130_143734

Dodaj komentarz