Konkurs Zuch

Dnia 27 lutego br., uczniowie z klasy 2b: J. Alwin, O. Dańków, J. Frankiewicz, M. Grzybowska, J. Kamińska, A. Kotecka, Z. Kusa, L. Mazur orazK. Woźniak wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ,,ZUCH” dla edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs zorganizowany był przez Centrum Edukacji Szkolnej z Warszawy i polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego testu. Jego treść była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Wszyscy uczniowie zdążyli w czasie 60 minut rozwiązać cały test, ale na wyniki muszą poczekać aż do 24 kwietnia. Uczniów do konkursu przygotowała p. I. Zbyszewska.