Lokalni herosi

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie przy współdziałaniu z lokalnym Przedsiębiorcą – Sklep ABC ,,ŁUKASZ”uczestniczyła w konkursie grantowym ogłoszonym przez EUROCASH pod hasłem „Lokalni herosi – 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”.

W tym konkursie napisaliśmy projekt pod tytułem,,Zajęcia szachowe sposobem na zwiększenie aktywności umysłowej i rozbudzenie twórczych zdolności oraz integrację społeczności lokalnej” i wygraliśmy grant w wysokości 10 tys. na zakup sprzętu do nauki i rozwijania umiejętności gry w szachy. Informujemy, że zakupiliśmy sprzęt szachowy z którego korzystają już dzieci na kółku szachowym i wkrótce odbędzie się spotkanie dla chętnych mieszkańców Zdziechowy, którzy chcą nauczyć się grać w szachy. Pomysłodawcami i autorami szkolnego projektu są: p. Monika Berlik – instruktor szachowy i p. Iwona Zbyszewska – koordynator projektu.