Informacja

Dzień Edukacji Narodowej, 14.10.2020, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu zostanie zorganizowany dyżur świetlicy szkolnej zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców.

Zainteresowanych rodziców zorganizowaniem opieki prosimy o zgłoszenie informacji nauczycielom w świetlicy.